Der sächsische König Friedrich August III. dankt ab

Schloss Guteborn (Oberlausitz), am 13. November 1918

aus: ´Sächsische Zeitung´ vom 10. November 2018, Seite 20
aus: "Sächsische Zeitung" vom 10. November 2018, Seite 201. Jahrtausend
11. – 14. Jahrhundert
15. Jahrhundert
16. Jahrhundert
17. Jahrhundert
18. Jahrhundert
19. Jahrhundert
1900 – 1918
1919 – 1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1945 – 1999
21. Jahrhundert